"chia" ~ white
GIOVANNIO

"chia" ~ white


  • straw braid
  • sun hat / cloche
  • stitch detail
  • white