"glenda" ~ white
GIOVANNIO

"glenda" ~ white


  • fascinator
  • sequin base w/ veil
  • rhinestone and pearl accents
  • white