"lexi" ~ black/white
SOMETHING SPECIAL

"lexi" ~ black/white


  • fascinator
  • crinoline w/feather accents
  • black / white